Hållbara
och lönsamma investeringar!

Byggda på långsiktiga kundrelationer

Solenco Automation AB bistår med kunskap inom hela kedjan av byggnadsautomation. Från projektering och rådgivning till samordning och entreprenader. Alltid med lösningar utifrån kundens behov.

Med hållbarhet som ledstjärna är Solenco Automation bolaget som fokuserar på de långsiktigt mest flexibla och lönsamma lösningarna.

Solenco Automation är en del av Solenco AB - ett konsultbolag som fokuserar på de långsiktigt mest flexibla och lönsamma lösningarna. Solencos verksamhetsområden är huvudsakligen inom installationer för både fastigheter och process- samt tillverkningsindustrin.

Mer om övriga bolag i koncernen →

Tjänsteutbud

Projektering

I samverkan med konstruktörer och installatörer för el-, vent-, rör och kyla utarbetar vi underlag för styr- och övervakningsentreprenader. Vi har erfarenhet av projektering såväl till slutkunder som partneringprojekt i samverkan.

 

Entreprenader

Med kompletta användarvänliga lösningar för byggnadsautomation sätter vi kundens behov i fokus. Vi har erfarenhet av nyinstallationer och ombyggnader av styr- och övervakningssystem för alla typer av byggnader; bostadshus, kontor, skolor, sjukhus och forskningsanläggningar.

 
Projekt

Klimatstyrning för Yogastudion

Projektering och installation av styrsystem på Gerdahallen

Projekt

Kv. Hällkistan 3, FANUC Malmö

Installation av styr- och övervakningssystem till FANUCs nya huvudkontor i Malmö

Projekt

Kronetorp Park Burlöv

Besiktning av styr och övervakningssystemet på Kronetorp Park.

Leverantörer

Genom ett nära samarbete med våra leverantörer kan vi säkerställa en hög kvalité på alla våra leveranser.

Vi som jobbar på Solenco

Christian Benediktsson

CEO

Christian har arbetat med byggnadsautomation sedan 1995. Med en inriktning på installation, programmering, projektledning och projektering av styrtekniska lösningar har rollen som kontorschef på Bastec AB inneburit ett operativt ansvar för entreprenadavdelningens målsättningar, strategier och övriga styrdokument.

Viljan att förstå kundbehovet och se helheten har utgjort drivkrafter som Christian tar med sig i sin nya verksamhet.