Hållbara
och lönsamma investeringar!

Byggda på långsiktiga kundrelationer

Solenco Automation AB bistår med kunskap inom hela kedjan av byggnadsautomation. Från projektering och rådgivning till samordning och entreprenader. Alltid med lösningar utifrån kundens behov.

Med hållbarhet som ledstjärna är Solenco Automation bolaget som fokuserar på de långsiktigt mest flexibla och lönsamma lösningarna.

Solenco Automation är en del av Solenco AB - ett konsultbolag som fokuserar på de långsiktigt mest flexibla och lönsamma lösningarna. Solencos verksamhetsområden är huvudsakligen inom installationer för både fastigheter och process- samt tillverkningsindustrin.

Mer om övriga bolag i koncernen →

Tjänsteutbud

Projektering

I samverkan med konstruktörer och installatörer för el-, vent-, rör och kyla utarbetar vi underlag för styr- och övervakningsentreprenader. Vi har erfarenhet av projektering såväl till slutkunder som partneringprojekt i samverkan.

 

Entreprenader

Med kompletta användarvänliga lösningar för byggnadsautomation sätter vi kundens behov i fokus. Vi har erfarenhet av nyinstallationer och ombyggnader av styr- och övervakningssystem för alla typer av byggnader; bostadshus, kontor, skolor, sjukhus och forskningsanläggningar.

 
Projekt

Bellevue Park

Utbyte av styrsystem på Bellevue Park. Nio befintliga apparatskåp med äldre DUCar byggs om med nya DUCar av fabrikat Bastec-BAS2. Samtliga inkopplade komponenter kontrolleras och verifieras avseende skick, placering, märkning och funktionprovas tillsammans med övriga apparater. Nya fullgrafiska flödesbilder, funktionsbeskrivningar, apparatskåpsscheman mm i vanlig ordning. Solenco Automation AB har en löpande dialog med fastighetsägarens driftpersonal […]

Projekt

SPACE – kv. Kunskapen 1 Brunnshög LUND

Solenco Automation AB har fått i uppdrag att utföra projektering och integration av styr- och övervakningssystem av Space. Ett innovationshus med kontor och labbverksamhet och ett av de första byggnaderna i det nya området Science Village i Lund. Projektet är en samverkansentreprenad i två faser och beräknas vara färdigt för inflyttning hösten 2023. Space byggs […]

Projekt

Kv. Kolga 7, Skeppsbron i Malmö

Solenco Automation AB har ansvarat för integration av klimatsystemet till GB Obecitas nya lokaler i Malmö. Styr- och övervakning av värme, kyla, ventilation för operationsrum, patientrum och övriga lokaler.

Leverantörer

Genom ett nära samarbete med våra leverantörer kan vi säkerställa en hög kvalité på alla våra leveranser.

Vi som jobbar på Solenco

Christian Benediktsson

CEO

Christian har arbetat med byggnadsautomation sedan 1995. Med en inriktning på installation, programmering, projektledning och projektering av styrtekniska lösningar har rollen som kontorschef på Bastec AB inneburit ett operativt ansvar för entreprenadavdelningens målsättningar, strategier och övriga styrdokument.

Viljan att förstå kundbehovet och se helheten har utgjort drivkrafter som Christian tar med sig i sin nya verksamhet.