Bellevue Park

Utbyte av styrsystem på Bellevue Park.

Nio befintliga apparatskåp med äldre DUCar byggs om med nya DUCar av fabrikat Bastec-BAS2. Samtliga inkopplade komponenter kontrolleras och verifieras avseende skick, placering, märkning och funktionprovas tillsammans med övriga apparater. Nya fullgrafiska flödesbilder, funktionsbeskrivningar, apparatskåpsscheman mm i vanlig ordning.

Solenco Automation AB har en löpande dialog med fastighetsägarens driftpersonal angående styrfunktioner och kompletterande installationer med syfte att skapa en anläggning som är enkel att sköta. Styrsystemet ska vara överskådligt och enkelt med relevanta larmfunktioner och minska klimatbelastningen med energioptimerande åtgärder.

Kontaktperson

Christian Benediktsson

VD Automation

+46-731 51 77 00  
christian@solenco.se   christian@solenco.se

Kontaktperson

Jens Billqvist

+46-731 51 77 06  
jens.billqvist@solenco.se   jens.billqvist@solenco.se

Fakta
Tidsram:2022v3-2022v23
Extern länk:https://bellevuepark.se/
Beställare:Bellevue Park i Malml Ideell förening

Bilder