Bildrike förskola, Lomma

Solenco Automation installerade styrsystem BAS2 till Lomma kommuns gruppboende för värme, ventilation, mätning mm.

Kontaktperson

Christian Benediktsson

VD Automation

+46-731 51 77 00  
christian@solenco.se   christian@solenco.se

Fakta
År:2023
Byggherre:Lomma Kommun
Tidsram:2021-2022
Extern länk:https://lomma.se/arkiv/nyheter/nyheter/2023-02-06-...
Beställare:Er-Ho Bygg AB

Bilder