Campus Vipan Lund

Campus Vipan byggnad Q

Solenco Automation AB har skrivit ramavtal med Peab att i ett samverkansprojekt utveckla ett nytt utbildningscentrum för gymnasium och komvux.

Projektering och produktion för styr- och övervakning till byggnad C, D, K, N och Q är klara.

Projektering för byggnad E är utförd och produktion påbörjad (2023-02-17).

Snart påbörjas projektering för ombyggnad byggnad B.

Kontaktperson

Christian Benediktsson

VD Automation

+46-731 51 77 00  
christian@solenco.se   christian@solenco.se

Kontaktperson

Roger Åkerlund

+46-731 51 77 07  
roger.akerlund@solenco.se   roger.akerlund@solenco.se

Fakta
Byggherre: Lundafastigheter
Tidsram:2019 – 2025
Extern länk:https://www.lund.se/vipan/aktuellt-och-nyheter/nyh...
Beställare:Peab Sverige AB

Bilder