Domstolsbyggnad, Malmö

Samordnad funktionsprovning av byggnadens tekniska installationer gavs i uppdrag till Solenco Automation AB att leda och protokollföra.

Kontaktperson

Patric Jönsson

+46-731 51 77 03  
patric.jonsson@solenco.se   patric.jonsson@solenco.se

Fakta
Certifiering:Miljöbyggnad
År:2023
Area:27 000
Byggherre:Castellum
Tidsram:2021-2023
Extern länk:https://www.castellum.se/nyproduktion/domstolsbygg...
Beställare:Peab Sverige AB

Bilder