Förskolebo Kronetorp Park

Styrentreprenad för golvvärme och ventilation

Solenco Automation har skrivit kontrakt på styr- och övervaknings-entreprenad till flerbostadshus och förskola med Kronetorp Park Projekt AB. Projektet omfattar individuell reglering och övervakning av värmesystem till lägenheter, förskola och kommunikation med fem ventilationsaggregat samt värmepumpsanläggning för värme och varmvatten.

Kontaktperson

Christian Benediktsson

VD Automation

+46-731 51 77 00  
christian@solenco.se   christian@solenco.se

Fakta
Byggherre:Kronetorp Park Projekt AB
Tidsram:Juni 2019 - Mars 2020
Beställare:Kronetorp Park Projekt AB