Gerdahallen kv. Saxo 4 Lund

Styrintegrering nytt luftbehandlingsaggregat

Ventilationsaggregat IV för omklädningsrum och dusch med påbyggd zonstyrning uppkopplas via modbus till DUC. Hög fukthalt eller hög koldioxidhalt forcerar spjällställdon för ökad friskluft.

Kontaktperson

Christian Benediktsson

VD Automation

+46-731 51 77 00  
christian@solenco.se   christian@solenco.se

Fakta
Byggherre:Stiftelsen Gerdahallen
Tidsram:Augusti 2020 - November 2020
Extern länk:https://www.gerdahallen.lu.se/Default.aspx
Beställare:Ventilation Entreprenad AB

Bilder