Internationella Engelska Skolan Staffanstorp

Projektering av systemhandlingar för styr och övervakningsentreprenad.

Solenco Automation AB har fått i uppdrag att projektera systemhandling för styr- och övervakningsentreprenad till en ny skola i Staffanstorp.

IES är en av de ledande fristående aktörerna inom utbildning i Sverige med cirka 25600 elever i 36 skolor för läsåret 2018/19 med elever från mer än 50 procent av landets kommuner.

Kontaktperson

Christian Benediktsson

VD Automation

+46-731 51 77 00  
christian@solenco.se   christian@solenco.se

Fakta
Byggherre:Hemsö
Tidsram:Maj 2019- September 2019
Extern länk:http://corporate.engelska.se/sv/om-ies
Beställare:Veidekke