Klimatstyrning för Yogastudion

Projektering och installation av styrsystem på Gerdahallen

När Gerdahallen beslutade att bygga om ovansalen för Yoga, Soma och Pilatespass ställdes speciella krav på klimatstyrningen. Instruktörerna skulle på ett enkelt sätt ändra luftflöde och temperatur. Solenco Automation konstruerade en lösning med fyra tryckknappar i olika färger där driftfall för ventilation anpassas till låg eller högintensiva pass samt vädringsfunktion.

Kontaktperson

Christian Benediktsson

VD Automation

+46-731 51 77 00  
christian@solenco.se   christian@solenco.se

Fakta
År:2019
Byggherre:Gerdahallen
Tidsram:December 2019 - Februari 2020
Extern länk:https://gerdahallen.lu.se/yoga.aspx
Beställare:Byggmästarn i Skåne AB

Bilder