Köpingeskolan i Trelleborg

Nybyggnad av grundskola i Trelleborg för årskurserna F-9 samt fritids

Nybyggnad av grundskola i Trelleborg för årskurserna F-9 samt fritids

Solenco Automation AB har fått i uppdrag att installera styr- och övervakning för Internationella Engelska skolan och Kunskapsförskolan. Grundskolan ska ge plats för 700 elever och 160 förskolebarn och stå färdig till läsåret 2022/2023.

Projektering för systemhandling har utförts under hösten 2020 av Solenco Automation i samverkan.

Kontaktperson

Christian Benediktsson

VD Automation

+46-731 51 77 00  
christian@solenco.se   christian@solenco.se

Fakta
Certifiering:Miljöbyggnad Silver
År:2021
Area:8300 m²
Tidsram:September 2020 - Maj 2022
Extern länk:https://www.hemso.se/projekt/utbildning/skola-och-...
Beställare:Veidekke Entreprenad AB

Bilder