Kronetorp Park 1:12 Nybyggnad av flerbostadshus

Solenco Automation har skrivit kontrakt på styr- och övervakningsentreprenaden till ett nytt bostadskvarter i Burlöv.

Solenco Automation har skrivit kontrakt på styr- och övervakningsentreprenaden till ett nytt bostadskvarter i Burlöv. Kronetorp Park uppför KV4, 117 lägenheter på mellan 37-80 m².

Lägenheterna värms upp med golvvärmesystem med individuell styrning via rumstemperaturen i respektive lägenhet som styrs och övervakas via DUC. Två nya ventilationsaggregat med värmeåtervinning övervakas via modbus.

Kontaktperson

Christian Benediktsson

VD Automation

+46-731 51 77 00  
christian@solenco.se   christian@solenco.se

Fakta
Byggherre:Kronetorp Park AB
Tidsram:November 2019 - Februari 2021
Extern länk:http://www.kronetorppark.se/Hyresratter/
Beställare:Insatallationsentreprenören AB