Kronetorp Park Burlöv

Besiktning av styr och övervakningssystemet på Kronetorp Park.

Kronetorp Park bygger en ny stadsdel för bostadsrätter, hyresrätter och förskola.

Kronetorp Park har ambitionen att vara självförsörjande när det gäller uppvärmning och varmvattenproduktion. Via solfångare lagras energi i stora ackumulatortankar och det kombinerade golvvärme- golvkylsystemet ställer stora krav på styrsystemet.

Solenco Automation har på uppdrag av Kronetorp Park åtagit sig att utföra besiktning av styr- och övervakningssystemet.

Kontaktperson

Christian Benediktsson

VD Automation

+46-731 51 77 00  
christian@solenco.se   christian@solenco.se

Fakta
Byggherre:Kronetorp Park AB
Tidsram:Maj 2019 – oktober 2019
Extern länk:http://www.kronetorppark.se/om-oss/hallbarhet/

Bilder