Kv. Kolga 7, Skeppsbron i Malmö

Solenco Automation AB har ansvarat för integration av klimatsystemet till GB Obecitas nya lokaler i Malmö. Styr- och övervakning av värme, kyla, ventilation för operationsrum, patientrum och övriga lokaler.

Kontaktperson

Christian Benediktsson

VD Automation

+46-731 51 77 00  
christian@solenco.se   christian@solenco.se

Fakta
År:2021-2022
Extern länk:https://www.gbobesitas.se/
Beställare:Swedic Energi AB

Bilder