Kv. Snårskogen – DOKA i Helsingborg

Styr- och övervakningssystem för tre luftbehandlingssystem, värmeundercentral, kylmaskin mm utfört av Solenco Automation.

Kontaktperson

Christian Benediktsson

VD Automation

+46-731 51 77 00  
christian@solenco.se   christian@solenco.se

Fakta
Certifiering:Miljöbyggnad Silver
År:2023
Area:2240
Byggherre:Wihlborgs Fastigheter Ab
Tidsram:2022-2023
Extern länk:https://www.wihlborgs.se/sv/projekt/helsingborg/sn...
Beställare:Assemblin ventilation AB

Bilder