Kylanläggning kv.Forskaren Malmö

I samarbete med Klimatkyl AB har Solenco Automation levererat styr- och övervakningssystem för en ny kylanläggning.

  • CCU -5P Är vätskekylaggregat med naturligt köldmedium för en hållbar framtid.
  • CCU -5P aggregaten bygger på fullständigt indirekt system där den kompakta köldmediekretsen är monterad i ett undertrycksventilerat hölje.
  • Aggregaten arbetar med kolväte propan R-290.

Kontaktperson

Christian Benediktsson

VD Automation

+46-731 51 77 00  
christian@solenco.se   christian@solenco.se

Fakta
År:2020
Byggherre:Wilhborgs Fastigheter AB
Tidsram:April-Maj
Extern länk:http://www.dem.se/ccu
Beställare:Wihlborgs Fastigheter AB