Lagerkransen 3

Flerbostadhus i trä, 82 lägenheter på 5-6 våningar plus källare. Brunnshög Lund

Solenco Automation AB har fått uppdraget att utföra styr- och övervakningsentreprenaden.

Kontaktperson

Christian Benediktsson

VD Automation

+46-731 51 77 00  
christian@solenco.se   christian@solenco.se

Fakta
Certifiering:Miljöbyggnad Guld
År:2021
Tidsram:2021 Maj - 2022 April
Extern länk:https://group.wastbygg.se/sv/release/forsta-spadta...
Beställare:Wästbygg AB

Bilder