LSS-Boende Örebro

Installation av styr och övervakningssystem på LSS – Boende i Örebro.

Solenco Automation AB har i samarbete med Assemblin Ventilation installerat styr- och övervakningssystem BAS2 på LSS-boende i Örebro.

Kontaktperson

Christian Benediktsson

VD Automation

+46-731 51 77 00  
christian@solenco.se   christian@solenco.se

Fakta
Byggherre:Emrahus
Tidsram:April 2019 – Maj 2019
Extern länk:https://www.emrahus.se/vaggar-ar-nu-resta-pa-vart-...
Beställare:Assemblin Ventilation AB Eskilstuna

Bilder