Nyinstallation Lilla Torg

Renovering av kontorslokaler, Lilla Torg 4 i Malmö.

Renovering av kontorslokaler och ny installation av värme-/ ventilation på lilla torg 4 i Malmö. Solenco Automation integrerade Lindinvents VAV-system med IV-aggregat för temp- och tryckoptimering och signalutbyte med reglercentral RVD144 på fjärrvärmeväxlare.

Kontaktperson

Christian Benediktsson

VD Automation

+46-731 51 77 00  
christian@solenco.se   christian@solenco.se

Fakta
Certifiering:LEED Guld (2017)
År:2020
Byggherre:Vasakronan
Tidsram:December 2019 - Maj 2020
Extern länk:https://vasakronan.se/fastigheter/oscar-17-120911/...
Beställare:IEAB

Bilder