Ombyggnad av värmesystem

Styr- och övervakningssystem BAS2 till brf. Hanaholm 1

Solenco Automation installerar styr- och övervakningssystem BAS2 för nytt värmesystem till brf. Hanaholm 1 i Malmö

Kontaktperson

Christian Benediktsson

VD Automation

+46-731 51 77 00  
christian@solenco.se   christian@solenco.se

Fakta
År:2020
Byggherre:Brf Hanaholm
Tidsram:Maj 2020 - Juni 2020
Beställare:Malmö VVS AB

Bilder