Orkla Fågelmara

Projekt Energikartläggning för Solenco AB och Orkla Foods

Orkla Foods Sveriges anläggning i Fågelmara är den största anläggningen för tomatketchup i Norden.

I arbetet med att energieffektivisera fastighetens HVAC-system fick Solenco Automation AB i uppdrag att programmera om styrsystemet.

Kontaktperson

Christian Benediktsson

VD Automation

+46-731 51 77 00  
christian@solenco.se   christian@solenco.se

Fakta
År:2021
Tidsram:2020 Mars - 2021 Januari
Extern länk:https://www.orkla.se/om-oss/anlaggningar/fagelmara...

Bilder