Oxievång 3 o 7

Nybyggnad av flerbostadshus med 34st hyreslägenheter och livsmedelsbutik.

Installation av styr- och övervakningssystem BAS2 och IMD-system

Kontaktperson

Jens Billqvist

+46-731 51 77 06  
jens.billqvist@solenco.se   jens.billqvist@solenco.se

Fakta
År:2023
Byggherre:Brinova
Tidsram:2023 - 2024
Beställare:VS Vent Syd

Bilder