Studentboende på Kämmarsrätten

Utbyte styrsystem för värmecentral

Solenco Automation byter ut styrsystemet för värme och varmvatten till studentboende och optimerar temperaturreglering mot trådlösa rumsgivare.

Kontaktperson

Christian Benediktsson

VD Automation

+46-731 51 77 00  
christian@solenco.se   christian@solenco.se

Fakta
Byggherre:Stiftelsen AF Bostäder
Tidsram:September 2020 - November 2020
Extern länk:https://www.afbostader.se/lediga-bostader/bostadso...
Beställare:Stiftelsen AF Bostäder

Bilder