Övriga tjänster

Att förstå och kunna utveckla den komplexa samverkan mellan en fastighets tekniska system och integrera dessa i ett överordnat användarvänligt styrsystem utgör kärnverksamheten hos Solenco Automation. Vi erbjuder rådgivning, utvärdering av befintliga system och besiktning av styr- och övervakningsentreprenader.

← Tillbaka till tjänster