Tjänster

Solenco Automation AB bistår med kunskap inom hela kedjan av byggnadsautomation. Från projektering och rådgivning till samordning och entreprenader. Alltid med lösningar utifrån kundens behov.

Med hållbarhet som ledstjärna är Solenco Automation bolaget som fokuserar på de långsiktigt mest flexibla och lönsamma lösningarna.

Projektering

I samverkan med konstruktörer och installatörer för el-, vent-, rör och kyla utarbetar vi underlag för styr- och övervakningsentreprenader. Vi har erfarenhet av projektering såväl till slutkunder som partneringprojekt i samverkan.

Entreprenader

Med kompletta användarvänliga lösningar för byggnadsautomation sätter vi kundens behov i fokus. Vi har erfarenhet av nyinstallationer och ombyggnader av styr- och övervakningssystem för alla typer av byggnader; bostadshus, kontor, skolor, sjukhus och forskningsanläggningar.

Övriga tjänster

Att förstå och kunna utveckla den komplexa samverkan mellan en fastighets tekniska system och integrera dessa i ett överordnat användarvänligt styrsystem utgör kärnverksamheten hos Solenco Automation. Vi erbjuder rådgivning, utvärdering av befintliga system och besiktning av styr- och övervakningsentreprenader.

En del av något större

Solenco Automation AB ingår i koncernen Solenco AB – en portfölj av bolag som tillsammans erbjuder konsulttjänster inom energi och miljö. Solenco Automations verksamhetsområden är huvudsakligen inom installationer för byggnadsautomation – från projektering och installation till samordning och besiktning.

Läs mer →