Projekt

Oxievång 3 o 7

Nybyggnad av flerbostadshus med 34st hyreslägenheter och livsmedelsbutik. Installation av styr- och övervakningssystem BAS2 och IMD-system

Projekt

Kv. Huggjärnet 12

Styr- och övervakningsinstallationer för ny kylmaskin SCMREF, ny fjärrvärmecentral och byte av 8st shuntgrupper

Projekt

Brf Malmöhus 8

Arbete med installation av två apparatskåp med styrsystem BAS2 för nya fjärrvärmeväxlare till Riksbyggen. Riksbyggen brf Malmöhus 8 består av 143 lägenheter och 4 lokaler.Entreprenaden avser utbyte av fjärrvärmeväxlare med styr- & reglersystem.

Projekt

Mö by62-65 SUS

I byggnad 62-65 på SUS i Malmö installeras 370st nya brandgasspjäll för att uppdylla dagens krav på brandskydd. Solenco Automation AB har fått i uppdrag att integrera styr- och övervakningssystem Beckhoff med Scada.

Projekt

Domstolsbyggnad, Malmö

Samordnad funktionsprovning av byggnadens tekniska installationer gavs i uppdrag till Solenco Automation AB att leda och protokollföra.

Projekt

Kv. Kvartetten

Solenco Automation fick uppdraget att leda och dokumentera samordnad provning för installationerna till det nya kontorshuset på Hyllie.

Projekt

Kv. Snårskogen – DOKA i Helsingborg

Styr- och övervakningssystem för tre luftbehandlingssystem, värmeundercentral, kylmaskin mm utfört av Solenco Automation.

Projekt

Brf Solgården Fridhem Ängelholm

Solenco Automation AB övervakar och styr VVS-anläggning för 74st bostadsrätter

Projekt

Bildrike förskola, Lomma

Solenco Automation installerade styrsystem BAS2 till Lomma kommuns gruppboende för värme, ventilation, mätning mm.

Projekt

Bellevue Park

Utbyte av styrsystem på Bellevue Park. Nio befintliga apparatskåp med äldre DUCar byggs om med nya DUCar av fabrikat Bastec-BAS2. Samtliga inkopplade komponenter kontrolleras och verifieras avseende skick, placering, märkning och funktionprovas tillsammans med övriga apparater. Nya fullgrafiska flödesbilder, funktionsbeskrivningar, apparatskåpsscheman mm i vanlig ordning. Solenco Automation AB har en löpande dialog med fastighetsägarens driftpersonal […]

Projekt

SPACE – kv. Kunskapen 1 Brunnshög LUND

Solenco Automation AB har fått i uppdrag att utföra projektering och integration av styr- och övervakningssystem av Space. Ett innovationshus med kontor och labbverksamhet och ett av de första byggnaderna i det nya området Science Village i Lund. Projektet är en samverkansentreprenad i två faser och beräknas vara färdigt för inflyttning hösten 2023. Space byggs […]

Projekt

Kv. Kolga 7, Skeppsbron i Malmö

Solenco Automation AB har ansvarat för integration av klimatsystemet till GB Obecitas nya lokaler i Malmö. Styr- och övervakning av värme, kyla, ventilation för operationsrum, patientrum och övriga lokaler.

Projekt

Öresundsgymnasiet Landskrona

Solenco Automation AB har i samarbete med Driftoptimering i Sverige AB utfört entreprenad för styr- och övervakning till Öresundsgymnasiet i Landskrona. Ombyggnaden av ventilationssystemet till skolans lokaler innebar bl.a. flödesbalansering med nytt aggregat och VAV-spjäll via temp.- /koldioxid och närvarostyrning.

Projekt

Orkla Fågelmara

Projekt Energikartläggning för Solenco AB och Orkla Foods Orkla Foods Sveriges anläggning i Fågelmara är den största anläggningen för tomatketchup i Norden. I arbetet med att energieffektivisera fastighetens HVAC-system fick Solenco Automation AB i uppdrag att programmera om styrsystemet.

Projekt

Lagerkransen 3

Flerbostadhus i trä, 82 lägenheter på 5-6 våningar plus källare. Brunnshög Lund Solenco Automation AB har fått uppdraget att utföra styr- och övervakningsentreprenaden.

Projekt

Vikhemskolan Staffanstorp

Nybyggnad F-9 skola i Staffanstorp Projektering systemhandling och bygghandling i samverkan med Veidekke Entreprenad AB. Solenco Automation AB utför SÖE för Internationella Engelska skolan och Kunskapsskolan. Grundskolan ska ge plats för 600 elever och 200 förskolebarn och stå färdig till läsåret 2022/2023.

Projekt

Köpingeskolan i Trelleborg

Nybyggnad av grundskola i Trelleborg för årskurserna F-9 samt fritids

Projekt

Malmö Arena

Byte av styr- och övervakningssystemet på Malmö Arena.

Tack för ordern Anders Jakobsson!

Projekt

Gerdahallen kv. Saxo 4 Lund

Styrintegrering nytt luftbehandlingsaggregat

Projekt

Studentboende på Kämmarsrätten

Utbyte styrsystem för värmecentral

Projekt

Kronetorp Park 1:12 Nybyggnad av flerbostadshus

Solenco Automation har skrivit kontrakt på styr- och övervakningsentreprenaden till ett nytt bostadskvarter i Burlöv.

Projekt

Ombyggnad av värmesystem

Styr- och övervakningssystem BAS2 till brf. Hanaholm 1

Projekt

Nyinstallation Lilla Torg

Renovering av kontorslokaler, Lilla Torg 4 i Malmö.

Projekt

Kylanläggning kv.Forskaren Malmö

I samarbete med Klimatkyl AB har Solenco Automation levererat styr- och övervakningssystem för en ny kylanläggning.

Projekt

Förskolebo Kronetorp Park

Styrentreprenad för golvvärme och ventilation

Projekt

Klimatstyrning för Yogastudion

Projektering och installation av styrsystem på Gerdahallen

Projekt

Kv. Hällkistan 3, FANUC Malmö

Installation av styr- och övervakningssystem till FANUCs nya huvudkontor i Malmö

Projekt

Kronetorp Park Burlöv

Besiktning av styr och övervakningssystemet på Kronetorp Park.

Projekt

Medeon Malmö

Projektering och installation av övervakningsentreprenad för Medeon Science Park.

Projekt

IGGY Malmö

Integration av styr- och övervakning till Iggys 70 hyresrätter.

Projekt

Internationella Engelska Skolan Staffanstorp

Projektering av systemhandlingar för styr och övervakningsentreprenad.

Projekt

Campus Vipan Lund

Campus Vipan byggnad Q

Projekt

LSS-Boende Örebro

Installation av styr och övervakningssystem på LSS – Boende i Örebro.